Home     Nieuws     Clubinfo     Materiaal    Spelregels     Competitie     Jeugd     Geschiedenis     Links  
 
  Locatie
  Speeltijden
  Contributie
  Lid worden
  Organisatie
  Huisregels
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


Locatie

Er wordt gespeeld in sporthal "DE KOEL" aan de molenstraat 5 te Borger.

Telefoonnummer: 0599 234629

 

 

Vanaf Stadskanaal
Komt u vanaf de richting Stadskanaal (N374) dan moet u rechtdoor rijden bij de eerste rotonde (richting Westerbork) en gaat u vervolgens na 300 meter linksaf de Molenstraat in. Dan vindt u na 300 meter sporthal “De Koel” aan uw linkerhand.

Vanaf Emmen
Komt u vanuit Emmen via de N34 neem de afslag Borger, ga direct rechtsaf bij de eerst rotonde, ga bij de derde rotonde rechtdoor en sla rechts af na 350 meter de Molenstraat in. Dan vindt u na 300 meter sporthal “De Koel” aan uw linkerhand.

Vanaf Groningen
Komt u vanuit Groningen via de N34 dan moet u de afslag nemen bij Borger, volg de rotonde richting Borger/Stadskanaal (linksaf) en ga bij de tweede rotonde (centrum Borger) rechtdoor en sla rechts af na 350 meter de Molenstraat in. Dan vindt u na 300 meter sporthal “De Koel” aan uw linkerhand.

 

 Speeltijden

De speel- en trainingsavond van de BC Borger is op dinsdagavond.
De jeugd speelt van 18:30 tot 19:45
De volwassenen van 19:45 to 22:00

Op 24 december en op 31 december 2019 is er geen badminton.

 Contributie

Tarieven seizoen 2017-2018 (per jaar):

  inschrijfgeld nieuwe leden
jeugd (t/m 17 jaar)
volwassenen (vanaf 18 jaar)
Competitiespelers
Euro
Euro
Euro
Euro
5,00
70,00
150,00
22,50
  pp
pp
pp
pp extra

Rekeningnummer NL41RABO0309231728; Rabobank te Borger t.n.v. Badmintonclub Borger te Borger

Aanmelden en afzeggen dient altijd schriftelijk te gebeuren via de ledenadministratie.
Opzegging vóór 1 juli.

De contributie is tweeledig, te weten:
Contributie t.b.v. de vereniging; hiervan worden de kosten van bijvoorbeeld zaalhuur betaald en materiaal zoals shuttles aangekocht.
Bondscontributie; dit bedrag dient de vereniging jaarlijks af te dragen aan de bond.

 Lid worden

Heb je interesse om badminton te spelen bij onze club, dan kun je drie keer gratis een avond meetrainen en meespelen. Er zijn gastrackets aanwezig dus die hoef je niet direct aan te schaffen.
Je kunt gewoon langs komen op iedere willekeurige dinsdagavond. Even contact opnemen met de ledenadministratie als je hiervoor interesse hebt kan ook.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden per email via info@badmintonborger.nl


InschrijfformulierInschrijfformulier

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan. Indien het lid tussentijds het lidmaatschap opzegt, blijft het lid contributie voor het betreffende jaar verschuldigd.
Opzeggen kan alleen vůůr 1 juli van het lopende seizoen. BeŽindigen/opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie.

Adreswijzigingen en wijziging van e-mailadres doorgeven aan de ledenadministratie. Nieuwsbrieven en andere berichten worden veelal per e-mail verzonden, daarom willen we ons adressenbestand up-to-date houden.

Privacy verklaring

Lees onze privacy verklaring:

Privacyverklaring Badmintonclub BorgerInschrijfformulier

Toestemmingsverklaring

Lees onze Toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring Badmintonclub BorgerInschrijfformulier

Bijdrage gemeente t.b.v. contributie

Senioren

Woont u in gemeente Borger-Odoorn en hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de minimavoorziening van de gemeente. Die bestaat uit een bedrag dat u gedurende een jaar in deze webwinkel kunt besteden. De badmintonclub staat ook in de webwinkel. Kijk voor meer informatie op onderstaande website.

Jeugd

Er zijn jongeren die graag willen sporten, maar dat niet kunnen doen omdat hun ouders te weinig geld hebben. Voor deze kinderen is er het Jeugdsportfonds. Dit fonds betaalt in sommige gevallen de contributie van een sportvereniging. Er moet wel worden voldaan aan een aantal criteria en de jongere moet worden aangemeld door een intermediair. Voor meer informatie en het aanvragen van het jeugdsportfonds in de gemeente Borger-Odoorn verloopt via een link op website:
https://meedoen.borger-odoorn.nl/over-de-webwinkel.html

 Organisatie


Voorzitter:   Ledenadministratie:
  Sander Gerritsen
      Miriam Wesselink
 
Secretaris:   Contact
  Harm Timmermans
      info@badmintonborger.nl
 
Penningmeester:  
  WN Sander Gerritsen
     
 
Algemeen bestuurslid:  
  Erik de Vries
Vertrouwenspersoon:  
  Anneke Visscher, te bereiken via info@badmintonborger.nl
     
 

 Huisregels

In de zaal moet altijd op sportschoenen gespeeld worden. Speel altijd met zaalsportschoenen die je niet buiten draagt. De schoenen mogen bovendien geen zwarte zolen hebben. Dit vanwege het bevuilen en bekrassen van de sportvloer.

Training is onderdeel van elke sport. De jeugd krijgt een deel van het uur training, waar iedereen aan mee doet. De volwassenen mogen trainen, maar we raden iedereen (zeker de beginners) aan hieraan mee te doen. Je leert de basisslagen, de spelregels, de techniek en ook de tactiek. Hoe meer je leert, des te leuker het spel wordt. Na de training is er voldoende tijd om vrij te spelen.

Het is gebruikelijk na een partij, dus na maximaal drie games, de baan vrij te maken voor anderen.
Indien er animo voor is worden er onderlinge wedstrijden georganiseerd .

Ouders/verzorgers die de kinderen ophalen na het badmintonnen, willen we met klem vragen om de kinderen binnen in de hal van de sporthal op hen te laten wachten. We willen voorkomen dat de kinderen buiten zonder toezicht moeten wachten op het vervoer.

Elke eerste dinsdag van de maand is er geen training. Er wordt dan getost, met behulp van speelkaarten worden beginners aan gevorderden gekoppeld en spelen samen een partij. Dat doen we om de onderlinge contacten te stimuleren en om beginners op te vangen. Al spelende leer je zo veel.

Misschien vind je het leuk om competitie te gaan spelen. Thijmen Reinders regelt de competitie. Als er “thuis” wordt gespeeld, beginnen de wedstrijden om 19:30 en worden er twee velden gebruikt. Als het druk is wordt er in overleg een oplossing gezocht.

Gastspelers, zijn zij die eens kennis willen maken met badminton. Zij kunnen gebruik maken van onze gastrackets en drie keer gratis een speelavond meemaken, inclusief training.
Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen. Voor gastspelers geldt deelname op eigen risico.

Als je aan het einde van de avond uitgespeeld bent, kijk je, voor je de zaal verlaat, of er al wat opgeruimd kan worden. Zodat de fanatiekelingen dat niet allemaal hoeven te doen. Shuttles, gastrackets en mededelingsbord zijn eigendom van de club en horen in “onze kast”. Netten (kast badmintonnetten) en palen (toestelberging) horen bij de sportzaal.

 
BC Borger
Ledenadministratie:
Miriam Wesselink
info@badmintonborger.nl
Sponsoren:
U. Siegers.
Zuideind 11
9525 TJ Drouwenerveen
Tel: 0599-238567
E-mail: info@tiliahoeve.nl
Web: www.tiliahoeve.nl